ปัญหาสีทาฝ้า ที่ใครหลายคนนั้นมักจะเจอนั้นเอง

สำหรับบทความที่เรานั้นอาจจะเคยแนะนำกันไป โดยในส่วนของปัญหาในการทาสีฝ้าสำหรับปัญหาสีลอกล่อน เพราะว่าปัญหาสว่นใหญ่แล้วจะเกิดจาก การเตรียมพื้นผิวที่ไม่สะอาดนั้นเองหรือที่เป็นความชื้นจากด้านบนหยดใส่นั้นเอง และอาจจะทำให้เกิดฝ้านั้นลอกล่อนได้ ถ้าเรานั้นเกิดปัญหาเชื้อราบนฝ้านั้น เรานั้นอาจจะแก้ไขสีทาฝ้า ปัญหาสีทาฝ้า ที่ใครหลายคนนั้นมักจะเจอนั้นเอง เรานั้นอาจจะแก้ไขได้อย่างไร สำหรับสีทาฝ้านั้นจะกันชื้นได้ไหม


สำหรับฝ้าเชื้อรานั้น เรานั้นสามารถแก้ด้วยสีทาฝ้ากันชื้นได้ไหม

สาเหตุเรานั้นปัญหาสีทางฝ้าอาจจะทำให้เกิด เชื้อราได้ นั้นเอง

1.ความชื้นหลังจากด้านบนที่หลังคานั้นหยดใส่
สำหรับปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้น เพราะอาจจะทำให้เกิดจากระบบดาดฟ้านั้นเอง หรืออาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวหรือชำรุดนั้นเอง อาจจะทำให้น้ำนั้นซึมผ่านและหยดอยู่บนฝ้านั้นเอง เมื่อน้ำนั้นซึมอาจจะผ่านเกิดการสะสมและทำให้มีความชื้นที่อาจจะทำให้เกิดเชื้อราบนแผ่นฝ้าได้นั้นเอง

2.ความชื้นภายในห้อง
เพราะว่าปกติแล้วเรานั้น อาจจะเกิดจากฝ้าภายในห้องน้ำ โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะทำให้เกิดจากการใช้ห้องน้ำ หรือ ไอน้ำของการอาบน้ำนั้นเอง เรานั้นอาจจะทำให้มีแผ่นฝ้านั้นเอง อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้นั้นเอง

สำหรับบทความนี้เรานั้นอาจจะแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเชื้อรา ความชื้นจากภายในห้องนั้นเอง

ส่วนใหญ่แล้ว สีทาฝ้าเพดานนั้น เรานั้นอาจจะนิยมนั้น อาจจะเป้นสีทาฝ้าชนิดด้านพิเศษ สำหรับสีชนิดด้านพิเศษอาจจะทำให้มีรูพรุนเป็นจำนวนมากนั้นเอง อาจะจทำให้สามารถลดการสะท้อนแสงอาจจะทำให้ให้อำพลางพื้นผิวเรียบได้ง่าย หลังจากฉาบรอยต่อของแผ่นฝ้านั้น สำหรับฟิล์มสีชนิดด้านหรือมีรูพรุนเป็นจำนวนมากนั้นเอง อาจจะทำให้เกิดความชื้นที่สามารถสะสมและเกิดเชื้อราได้นั้นเอง

เรานั้นสามารถแก้ด้วยสีทาฝ้ากันชื้นได้ไหม

สำหรับการแก้ไขปัญหาสีทาฝ้าเกิดเชื้อราอาจจะเกิดจากความชื้นภายในห้องนั้น เรานั้นอาจจะเลือกสีทาฝ้าชนิดด้านเงามากที่สุด เนื่องจากฟิล์มสีสำหรับเงามาก สำหรับฟิล์มสีอาจจะแน่น และทำให้เกิดความชื้นสะสมได้ยากนั้นเอง

สำหรับท่านไหนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทาสีนั้น สามารถเข้าไปอ่านบทความเก่าๆ ได้เลยนะครับ เทคนิคการทาสีไม้เทียม ทายังไงให้ร้องว้าว !!