สีน้ำอะคริลิค คือสี The bast จริงๆ

ถ้าเรานั้นพูดถึงการทาสี ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนั้น วัสดุส่วนใหญ่นั้นอาจจะเป็นแบบ ปูนนั้นเอง สีที่เรานั้นใช้ทาปูน นั้นก็คือ สีน้ำอะคริลิคนั้นเอง เรานั้นอาจจะเคยได้ยินมาว่า สีน้ำอะคริลิค คือสี The bast จริงๆ ถ้าบ้านไหนใช้สีน้ำอะคริลิค กึ่งเงานั้น บ้านนั้นจะดีมากนั้นเอง
สีน้ำอะคริลิค กึ่งเงา ดีที่สุดไหม


สีน้ำอะคริลิคนั้น อาจจะเป็นสีประเภทหนึ่งที่มีสารยึดเกาะโพลิเมอร์นั้นเอง อาจจะมีความคงทนต่อสภาวะอากาศต่างๆ นั้นเอง จึงทำให้ถูกมานำใช้กับสีน้ำทาอาคารนั้นเอง

ส่วนสีน้ำอะคริลิคนั้น อาจจะแบ่งออกเป็น 2 บริเวณใหญ่นั้นเอง บริเวณที่เป็นภายนอกอาคารหรือบริเวณที่เป็นภายในอาคารนั้นเอง

สำหรับบริเวณที่เป็นภายนอกอาคารนั้น ฟิล์มสีน้ำอะคริลิคนั้นอาจจะมีด้วยกัน 3 ชนิดคือ สีกึ่งเงา สีเนียนและสีด้าน
สำหรับบริเวณภายในอาคาร ฟิล์มสีน้ำอะคริลิคนั้น อาจจะมีด้วยกัน 2 ชนิด สีกึ่งเงาและสีด้าน

The bast สำหรับการเช็ดล้างทำความสะอาด เพราะว่าสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายมาก
ความคงทนต่อสภาวะ สีกึ่งเงาจะมีความคงทนมาก เพราะว่ามีกาวที่เยอะ ดังนั้นจึงอดทนเป็นอย่างดี
สำหรับข้อจำกัดนั้น สีกึ่งเงาจะมีความเงาที่สูงมาก ดังนั้นจึงมีการสะท้อนแสงที่ดีมากนั้นเอง เมื่อสะท้อนแสงได้ดีนั้น ทำให้เรานั้นเห็นพื้นผิวที่เรานั้นทาสีได้ชัดเจนนั้นเอง

สำหรับท่านไหนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทาสีนั้น สามารถเข้าไปอ่านบทความเก่าๆ ได้เลยนะครับ เทคนิคการทาสีฝ้าเพดาน แบบไหนดีกว่ากัน